ARMONT, spol. s.r.o. Leopoldov

Naša spoločnosť začala svoju históriu písať v roku 1995 so sídlom v Leopoldove. Hlavným zameraním našej spoločnosti bola obchodná a montážna činnosť v oblasti armatúr chemického, farmaceutického, potravinárskeho priemyslu a energetiky.

Firma postupne získava zastúpenia výrobných obchodných a montážnych firiem, s ktorými v súčasnosti spolupracujeme.

Oficiálne obchodné zastúpenie - EagleBurgmann Czech, a.s. Praha; TENEZ, a.s. Chotěboř; Bickel & Wolf Bratislava, a.s.; Schwer Fittings s.r.o. Martin; PENTAR

Obchodné spolupráce - Glynwed s.r.o.; SYMtech s.r.o.; Rodan s.r.o.; S-ARMAT-Ing. Ladislav Tánczos

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA STN EN ISO 9001:2008

Snahou prezentovať našu firmu ako spoločnosť, ktorá venuje trvalú pozornosť kvalite služieb a dodávok a zabezpečuje popri vysokej efektívnosti služieb i postup a neustále sa zvyšujúce kvalitatívne požiadavky svojich zákazníkov.

Vyjadrením tejto snahy bolo i úsilie o certifikáciu systému manažérstva kvality celej firmy podľa medzinárodných noriem rady ISO 9001:2008 ako medzinárodne uznávaného dokumentu pre systém manažérstva kvality. Vyvrcholením úsilia celého nášho pracovného kolektívu bolo udelenie certifikácie certifikačným orgánom BVQI na obchodné a montážne činnosti v roku 2005.

Certifikát STN EN ISO 9001:2008

Copyright © by Armont, spol. s r.o.. All rights reserved.
Created by dEgart 2007. XHTML | CSS